Cennik warsztatów w gospodarstwie agroedukacyjnym

Cennik warsztatów wrzesień-październik 2023 zł./grupę zupa (5 zł.) z zupą zł/os. bez zupy
Poniżej 50 4 900,00 zł 5 zł. x liczba dzieci    
50 os 5 000,00 zł 250,00 zł  5 250,00 zł  100,00 zł
51 os 5 100,00 zł 255,00 zł  5 355,00 zł  100,00 zł
52 os 5 200,00 zł 260,00 zł  5 460,00 zł  100,00 zł
53 os 5 300,00 zł 265,00 zł  5 565,00 zł  100,00 zł
54 os 5 400,00 zł 270,00 zł  5 670,00 zł  100,00 zł
55 os 5 500,00 zł 275,00 zł  5 775,00 zł  100,00 zł
56 os 5 540,00 zł 280,00 zł  5 820,00 zł  99,00 zł
57 os 5 640,00 zł 285,00 zł  5 925,00 zł  99,00 zł
58 os 5 740,00 zł 290,00 zł  6 030,00 zł  99,00 zł
59 os 5 840,00 zł 295,00 zł  6 135,00 zł  99,00 zł
60 os 5 940,00 zł 300,00 zł  6 240,00 zł  99,00 zł
61 os 6 000,00 zł 305,00 zł  6 305,00 zł  98,50 zł
62 os 6 070,00 zł 310,00 zł  6 380,00 zł  98,00 zł
63 os 6 140,00 zł 315,00 zł  6 455,00 zł  97,49 zł
64 os 6 200,00 zł 320,00 zł  6 520,00 zł  97,00 zł
65 os 6 270,00 zł 325,00 zł  6 595,00 zł  96,46 zł
66 os 6 330,00 zł 330,00 zł  6 660,00 zł  96,00 zł
67 os 6 400,00 zł 335,00 zł  6 735,00 zł  95,60 zł
68 os 6 460,00 zł 340,00 zł  6 800,00 zł  95,00 zł
69 os 6 520,00 zł 345,00 zł  6 865,00 zł  94,50 zł
70 os 6 600,00 zł 350,00 zł  6 950,00 zł  94,30 zł
71 os 6 670,00 zł 355,00 zł  7 025,00 zł  94,00 zł
72 os 6 760,00 zł 360,00 zł  7 120,00 zł  94,00 zł
73 os 6 860,00 zł 365,00 zł  7 225,00 zł  94,00 zł
74 os 6 950,00 zł 370,00 zł  7 320,00 zł  94,00 zł
75 os 7 040,00 zł 375,00 zł  7 415,00 zł  93,90 zł
76 os 7 100,00 zł 380,00 zł  7 480,00 zł  93,50 zł
77 os 7 160,00 zł 385,00 zł  7 545,00 zł  93,00 zł
78 os 7 210,00 zł 390,00 zł  7 600,00 zł  92,50 zł
79 os 7 300,00 zł 395,00 zł  7 695,00 zł  92,50 zł 
80 os 7 360,00 zł 400,00 zł  7 760,00 zł  92,00 zł
81 os 7 370,00 zł 405,00 zł  7 775,00 zł  91,00 zł
82 os 7 460,00 zł 410,00 zł  7 870,00 zł  91,00 zł
83 os 7 550,00 zł 415,00 zł  7 965,00 zł  91,00 zł
84 os 7 640,00 zł 420,00 zł  8 060,00 zł  91,00 zł
85 os 7 700,00 zł 425,00 zł  8 125,00 zł  90,60 zł
86 os 7 740,00 zł 430,00 zł  8 170,00 zł  90,00 zł
87 os 7 830,00 zł 435,00 zł  8 265,00 zł  90,00 zł
88 os 7 870,00 zł 440,00 zł  8 310,00 zł  89,50 zł
89 os 7 960,00 zł 445,00 zł  8 405,00 zł  89,50 zł
90 os 8 010,00 zł 450,00 zł  8 460,00 zł  89,00 zł
grupa powyżej 90 os. - 88,00 zł.  88,00 zł
Cennik warsztatów listopad '23- kwiecień '24 zł./grupę zł./os. zł./grupę zł./os.
Poniżej 50 4 400,00 zł   5 000,00 zł  
50 os 4 620,00 zł 92,50 zł 5 000,00 zł 100,00 zł
51 os 4 690,00 zł 92,00 zł 5 100,00 zł 100,00 zł
52 os 4 750,00 zł 91,50 zł 5 200,00 zł 100,00 zł
53 os 4 820,00 zł 91,00 zł 5 300,00 zł 100,00 zł
54 os 4 880,00 zł 90,50 zł 5 400,00 zł 100,00 zł
55 os 4 950,00 zł 90,00 zł 5 500,00 zł 100,00 zł
56 os 5 010,00 zł 89,50 zł 5 600,00 zł 100,00 zł
57 os 5 070,00 zł 89,00 zł 5 700,00 zł 100,00 zł
58 os 5 130,00 zł 88,50 zł 5 800,00 zł 100,00 zł
59 os 5 220,00 zł 88,50 zł 5 900,00 zł 100,00 zł
60 os 5 280,00 zł 88,00 zł 6 000,00 zł 100,00 zł
61 os 5 300,00 zł 87,00 zł 6 100,00 zł 100,00 zł
62 os 5 330,00 zł 86,00 zł 6 200,00 zł 100,00 zł
63 os 5 380,00 zł 85,50 zł 6 300,00 zł 100,00 zł
64 os 5 440,00 zł 85,00 zł 6 400,00 zł 100,00 zł
65 os 5 500,00 zł 85,00 zł 6 500,00 zł 100,00 zł
66 os 5 540,00 zł 84,00 zł 6 600,00 zł 100,00 zł
67 os 5 560,00 zł 83,00 zł 6 700,00 zł 100,00 zł
68 os 5 610,00 zł 82,50 zł 6 800,00 zł 100,00 zł
69 os 5 650,00 zł 82,00 zł 6 900,00 zł 100,00 zł
70 os 5 720,00 zł 81,80 zł 7 000,00 zł 100,00 zł
71 os 5 780,00 zł 81,50 zł 7 060,00 zł 99,50 zł
72 os 5 830,00 zł 81,00 zł 7 120,00 zł 99,00 zł
73 os 5 876,00 zł 80,50 zł 7 220,00 zł 99,00 zł
74 os 5 920,00 zł 80,00 zł 7 280,00 zł 98,50 zł
75 os 5 940,00 zł 79,20 zł 7 370,00 zł 98,30 zł
76 os 6 000,00 zł 79,00 zł 7 440,00 zł 98,00 zł
77 os 6 080,00 zł 79,00 zł 7 500,00 zł 97,50 zł
78 os 6 120,00 zł 78,50 zł 7 560,00 zł 97,00 zł
79 os 6 200,00 zł 78,50 zł 7 620,00 zł 96,50 zł
80 os 6 270,00 zł 78,40 zł 7 700,00 zł 96,30 zł
81 os 6 310,00 zł 78,00 zł 7 770,00 zł 96,00 zł
82 os 6 390,00 zł 78,00 zł 7 870,00 zł 96,00 zł
83 os 6 470,00 zł 78,00 zł 7 920,00 zł 95,50 zł
84 os 6 550,00 zł 78,00 zł 7 980,00 zł 95,00 zł
85 os 6 600,00 zł 77,70 zł 8 030,00 zł 94,50 zł
Cennik warsztatów maj - czerwiec 2024 zł./grupę zupa (5 zł.) z zupą zł/os. bez zupy
Poniżej 50 5 200,00 zł 5 zł. x liczba dzieci    
50 os 5 500,00 zł 250,00 zł 5 750,00 zł 110,00 zł
51 os 5 580,00 zł 255,00 zł 5 835,00 zł 109,50 zł
52 os 5 660,00 zł 260,00 zł 5 920,00 zł 109,00 zł
53 os 5 750,00 zł 265,00 zł 6 015,00 zł 108,50 zł
54 os 5 850,00 zł 270,00 zł 6 120,00 zł 108,50 zł
55 os 5 940,00 zł 275,00 zł 6 215,00 zł 108,00 zł
56 os 6 020,00 zł 280,00 zł 6 300,00 zł 107,50 zł
57 os 6 090,00 zł 285,00 zł 6 375,00 zł 107,00 zł
58 os 6 170,00 zł 290,00 zł 6 460,00 zł 106,50 zł
59 os 6 280,00 zł 295,00 zł 6 575,00 zł 106,50 zł
60 os 6 380,00 zł 300,00 zł 6 680,00 zł 106,40 zł
61 os 6 460,00 zł 305,00 zł 6 765,00 zł 106,00 zł
62 os 6 540,00 zł 310,00 zł 6 850,00 zł 105,50 zł
63 os 6 610,00 zł 315,00 zł 6 925,00 zł 105,00 zł
64 os 6 720,00 zł 320,00 zł 7 040,00 zł 105,00 zł
65 os 6 820,00 zł 325,00 zł 7 145,00 zł 105,00 zł
66 os 6 890,00 zł 330,00 zł 7 220,00 zł 104,50 zł
67 os 7 000,00 zł 335,00 zł 7 335,00 zł 104,50 zł
68 os 7 070,00 zł 340,00 zł 7 410,00 zł 104,00 zł
69 os 7 170,00 zł 345,00 zł 7 515,00 zł 104,00 zł
70 os 7 240,00 zł 350,00 zł 7 590,00 zł 103,50 zł
71 os 7 310,00 zł 355,00 zł 7 665,00 zł 103,00 zł
72 os 7 340,00 zł 360,00 zł 7 700,00 zł 102,00 zł
73 os 7 370,00 zł 365,00 zł 7 735,00 zł 101,00 zł
74 os 7 400,00 zł 370,00 zł 7 770,00 zł 100,00 zł
75 os 7 480,00 zł 375,00 zł 7 855,00 zł 100,00 zł
76 os 7 560,00 zł 380,00 zł 7 940,00 zł 99,50 zł
77 os 7 660,00 zł 385,00 zł 8 045,00 zł 99,50 zł
78 os 7 720,00 zł 390,00 zł 8 110,00 zł 99,00 zł
79 os 7 820,00 zł 395,00 zł 8 215,00 zł 99,00 zł
80 os 7 920,00 zł 400,00 zł 8 320,00 zł 99,00 zł
81 os 7 970,00 zł 405,00 zł 8 375,00 zł 98,50 zł
82 os 8 030,00 zł 410,00 zł 8 440,00 zł 98,00 zł
83 os 8 090,00 zł 415,00 zł 8 505,00 zł 97,50 zł
84 os 8 190,00 z 420,00 zł 8 610,00 zł 97,50 zł
85 os 8 240,00 zł 425,00 zł 8 665,00 zł 97,00 zł
86 os 8 290,00 zł 430,00 zł 8 720,00 zł 96,50 zł
87 os 8 350,00 zł 435,00 zł 8 785,00 zł 96,00 zł
88 os 8 400,00 zł 440,00 zł 8 840,00 zł 95,50 zł
89 os 8 490,00 zł 445,00 zł 8 935,00 zł 95,50 zł
90 os 8 550,00 zł 450,00 zł 9 000,00 zł 95,00 zł
grupa powyżej 90 os. - 95,00 zł. 95,00 zł